card

Амьтдын хоол тэжээл

Дараах төрлийн түүхий эд, нэмэлтүүдээс та сонгох боломжтой

Үндсэн түүхий эд

•Цогц тэжээл

•Комбикорм-концентрат

•Балансжуулагч тэжээлийн нэмэлт:

  • БВД
  • БМВД
  • Суперконцентрат
  • Премикс

Биет болон тогтвортой байдалд нөлөөлөх нэмэлтүүд

•Амин хүчлүүд, тэдгээрийн комплекс

•Витамин, витамины премикс

•Амин дэм- эрдсийн премикс

•Микроэлемент болон микронутриент

•Ургамлын экстракт

•Антибиотик болон идэвхит субстанци

•Хүчил болон хүчиллэг тохируулагч

•Модификатор, амт сайжруулагч

•Ароматизатор

•Амт нэмэгдүүлэгч

•Будагч