card

Ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний цогц шийдэл

- Өөрийн тээвэрлэлтийн сүлжээний өргөсөлт болон худалдан авалтын өндөр хүчин чадал нь түүхий эдийн үнийг бодитоор бууруулах боломжийг олгодог
- Латви болон Санкт-Петербургт байрлах өөрийн логистикийн төвтэй
- Яг цагтаа зарчмыг баримталдаг
Ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний цогц шийдэл