card

Бүтээгдэхүүний туршилт судалгаа

Евроснаб компанийн үйлчлүүлэгчид нь R&D ажлын хүрээнд Евроснаб болон бусад түнш байгууллагуудын лаборатори, технологийн төвүүдэд шинэ бүтээгдэхүүний жор орцын туршилт судалгааны ажил хийж гүйцэтгэх боломжтой.
Бүтээгдэхүүний туршилт судалгаа